Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Cập nhật lúc 21:33 giờ, ngày 24/10/2021)
Ca dương tính
1.384
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
1.348
Nhập cảnh
4.482
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
0
F2
1
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
0
* Ghi chú:
(*) Ngày 25/09/2021: thêm 01 ca F0 (Tổng: 1.384 ca F0)
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 24/09/2021: thêm 02 ca F0 (Tổng: 1.383 ca F0)
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 23/09/2021: thêm 02 ca F0 (Tổng: 1.381 ca F0)
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 22/09/2021: thêm 02 ca F0 (Tổng: 1.379 ca F0)
---------------------------------------------------------------------------
Địa phương
Ca dương tính
Phường 11
395
Phường Thắng Nhì
270
Phường 10
127
Phường 12
127
Phường Thắng Nhất
119
Phường 5
80
Phường 8
76
Phường Nguyễn An Ninh
54
Phường 4
36
Phường 3
23
Phường Thắng Tam
21
Phường Rạch Dừa
15
Phường 9
10
Phường 7
9
Xã Long Sơn
7
Phường 2
6
Phường 1
6