Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Cập nhật lúc 14:41 giờ, ngày 28/11/2021)
Ca dương tính
4.043
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
1.165
Nhập cảnh
4.482
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
0
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
0
* Ghi chú:
Từ 15/10 đến nay: Thêm 2.658 ca mới
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 24/11/2021: thêm 268 ca F0
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 23/11/2021: thêm 284 ca F0
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 22/11/2021: thêm 261 ca F0
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 21/11/2021: thêm 222 ca F0
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 20/11/2021: thêm 184 ca F0
---------------------------------------------------------------------------
Địa phương
Ca dương tính
Phường 11
523
Phường 12
453
Phường Thắng Nhì
339
Xã Long Sơn
300
Phường 10
267
Phường 8
241
Phường Thắng Nhất
198
Phường 5
140
Phường Nguyễn An Ninh
110
Phường Rạch Dừa
75
Phường 3
74
Phường 7
73
Phường Thắng Tam
61
Phường 2
57
Phường 4
44
Phường 9
16
Phường 1
13