Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Cập nhật lúc 18:22 giờ, ngày 04/08/2021)
Ca dương tính
528
F1
989
Mẫu xét nghiệm
3
Đã hồi phục
47
Nhập cảnh
4.482
Cách ly tập trung
974
Trong ngày
22
F2
645
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
581
* Ghi chú:
(*) Từ 05h-04/08/2021 đến 16h-04/08/2021: Ghi nhận thêm 21 ca F0 ( Lũy kế F0: 528 ca )
- Phường 11: +12 ca | P. Thắng Nhì: +4 ca.
- Phường 10: +2 ca | Phường 12: +2 ca | Phường 4: +1 ca.
-------------------------------------------------
(*) Từ 20h-03/08/2021 đến 05h-04/08/2021: Ghi nhận thêm 37 ca F0 ( Lũy kế F0: 507 ca )
- Phường 11: +21 ca | Phường 12: +9 ca
- Phường 5: +5 ca | Phường 9: +1 ca | P.Nguyễn An Ninh: +1 ca
-------------------------------------------------
(*) Từ 20h-02/08/2021 đến 05h-03/08/2021: Ghi nhận thêm 37 ca F0 ( Lũy kế F0: 470 ca )
-------------------------------------------------
(*) Ngày 01/08/2021: Ghi nhận thêm 12 ca F0 ( Lũy kế F0: 433 ca )
-------------------------------------------------
(*) Ngày 31/07/2021: Ghi nhận thêm 24 ca F0 ( Lũy kế F0: 421 ca )
-------------------------------------------------
(*) Ngày 30/07/2021: Ghi nhận thêm 36 ca F0 ( Lũy kế F0: 397 ca )
-------------------------------------------------
Địa phương
Ca dương tính
Phường 11
237
Phường 12
95
Phường 5
56
Phường Thắng Nhì
28
Phường 4
22
Phường 3
15
Phường Thắng Tam
14
Phường Rạch Dừa
14
Phường 10
12
Phường 9
10
Phường 8
9
Phường Nguyễn An Ninh
7
Phường Thắng Nhất
4
Phường 7
3
Phường 1
2
Xã Long Sơn
0
Phường 2
0